::SEAMEO RETRAC > Thư viện hình ảnh > Một số hoạt động năm 2012::
 Tập huấn bồi dưỡng giám khảo tiếng Anh


Từ ngày 3 đến ngày 7 tháng 12 năm 2012, Trung tâm SEAMEO RETRAC phối hợp với Ban đề án Ngoại ngữ quốc gia 2020 tổ chức tập huấn bồi dưỡng giám khảo tiếng Anh tại cơ sở chính của Trung tâm.

(Click each photo to view in real size. When viewing in real size, you can click on the left or right edge of the photo to move forward or backward.)