::SEAMEO RETRAC > Đào tạo > Quản lý Giáo dục > Chương trình tập huấn theo mô-đun::
 


Khóa huấn luyện Giảng dạy kỹ năng mềm


Trung tâm SEAMEO RETRAC xin trân trọng thông báo về khai giảng ba học phần “Khóa huấn luyện giảng dạy kỹ năng mềm” dành cho các giảng viên, cán bộ phòng công tác sinh viên, cán bộ Đoàn và Hội sinh viên của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp tại Trung tâm SEAMEO RETRAC.


Mục tiêu của “Khóa huấn luyện giảng dạy kỹ năng mềm” nhằm giúp học viên cập nhật kiến thức và nâng cao các kỹ năng mềm; huấn luyện cho học viên cách thức giảng dạy kỹ năng mềm một cách sinh động và hiệu quả; và chuyển giao cho học viên những tài liệu liên quan nhằm phục vụ cho việc giảng dạy, huấn luyện kỹ năng mềm cho sinh viên..Để đăng ký tham gia khóa học, vui lòng liên hệ:
Anh Trần Văn Thái
Email: tvthai@vnseameo.org
Hoặc doe@vnseameo.org
Điện thoại: 0838245618 Nhánh: 126
 
Vui lòng nhấn vào đây để xem chi tiết