::SEAMEO RETRAC > Thư viện hình ảnh > Một số hoạt động năm 2012::
 Hội nghị quốc tế “Học tiếng Anh: Tập trung vào mục đích sử dụng”


Từ ngày 9-11/8/2012, Trung tâm SEAMEO RETRAC phối hợp với Hội Nghiên cứu và Giảng dạy tiếng Anh Thành phố Hồ Chí Minh (TESOL – HCMC), Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng và Đại học Curtin, Úc, tổ chức hội nghị quốc tế lần thứ 3 về giảng dạy tiếng Anh tại Đà Nẵng.

(Click each photo to view in real size. When viewing in real size, you can click on the left or right edge of the photo to move forward or backward.)