::SEAMEO RETRAC::
 


Trung tâm Tự học
Trung tâm Tự học được thành lập từ tháng 5/2006. Chương  trình nhằm tạo cơ hội cho học viên phát triển các kỹ năng tiếng Anh cũng như kỹ năng học tập độc lập bên ngoài lớp học. Chương trình Tự học cải tiến từ mô hình Trung tâm Tự học sử dụng tại Đại Học Waikato ở New Zealand.

Mục tiêu
 • Tự học tiếng Anh theo khả năng mình
 • Tự chọn đề tài, tài liệu học mà mình thích
 • Tự quyết định kỹ năng tiếng Anh mình cần phải học thêm
 • Tự đánh giá sự tiến bộ trong việc học của mình, hoặc với sự trợ giúp nếu cần của giảng viên
Đối tượng
Là học viên các chương trình Anh văn SEAMEO. Liên hệ Phòng Ghi danh để được cấp thẻ và sử dụng chương trình này.

Nội dung và cách thức học
 • Học viên  có thể chọn các dạng bài tập cho các kỹ năng học Anh văn riêng biệt hoặc kết hợp (Nghe, Nói, Đọc, Viết, Phát âm, Từ vựng hay Nghe và Nói, Đọc và Viết…) ở những cấp độ khác nhau từ sơ cấp đến nâng cao cho các chương trình Anh văn Cơ bản, Anh văn Học thuật và Anh văn Thương mại.
 • Học viên có thể truy cập những phần mềm học Anh văn để nâng cao kỹ năng nghe, đọc hiểu, nói, văn phạm, phát âm hoặc kỹ năng làm bài thi TOEFL/IELTS.
 • Học viên sẽ lựa chọn những chủ đề mà mình quan tâm hoặc thấy cần thiết phải nâng cao để tự học, tự làm bài tập và tự kiểm tra kết quả đạt được. Học viên cũng có thể gặp giảng viên hướng dẫn để được giúp đỡ thêm.
Giảng viên hướng dẫn
Đội ngũ giảng viên hướng dẫn bao gồm giảng viên Việt Nam và giảng viên bản ngữ sẵn sàng giúp đỡ bạn nâng cao các kỹ năng và tăng cường tự tin trong sử dụng ngôn ngữ
Các giờ hướng dẫn có đăng ký trước theo nhóm hoặc riêng cá nhân sẽ được giảng viên tư vấn phương pháp học tập và tăng cường bài tập theo khả năng
Hướng dẫn sử dụng chương trình

Sử dụng tài liệu
 • Liên hệ Trung tâm để mở hồ sơ theo dõi tự đánh giá học tập
 • Gặp giảng viên hướng dẫn để chọn đúng các kỹ năng bạn cần nâng cao
 • Chọn hồ sơ có bài tập về kỹ năng bạn cần phù hợp với trình độ
 • Chỉ được lấy MỘT tờ bài tập mỗi lần, hoàn tất bài làm và gặp giảng viên hướng dẩn nếu cần hoặc yêu cầu đáp án để tự sửa. Nếu bạn không đủ thời gian hoàn tất bài tập, bạn có thể xin phép giảng viên hướng dẫn để làm tiếp tại nhà và đừng quên đến Trung tâm sửa bài sau đó.  
 • Viết kết quả bạn đạt được vào hồ sơ tự học
Liên hệ
Trung tâm thông tin tư liệu khu vực SEAMEO RETRAC (phòng 104)
35 Lê Thánh Tôn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
ĐT:  (848) 3824 5618 (Số nội bộ:104)
Fax: (848) 3823 2175
Email: lic@vnseameo.org