::SEAMEO RETRAC > Đào tạo > Quản lý Giáo dục::
 


Ban giáo dục

Thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm đào tạo khu vực của SEAMEO tại Việt Nam (SEAMEO RETRAC), Ban Giáo dục hàng năm tổ chức các khóa tập huấn và nghiên cứu về quản lý giáo dục dành cho cán bộ lãnh đạo các trường THPT, cao đẳng và đại học tại Việt Nam, các quốc gia khác trong khu vực, đặc biệt là Campuchia và Lào. Các hình thức tập huấn chính bao gồm hội thảo, hội nghị, diễn đàn, huấn luyện và tham quan học tập.

Read more...

Hoạt động đào tạo

Danh sách chọn lọc các hoạt động đã thực hiện.

Read more...

Bản tin

Các tin tức về các hoạt động của Ban Giáo dục

Read more...

Chương trình tập huấn theo mô-đun

Trung tâm SEAMEO RETRAC hàng tháng tổ chức các chương trình tập huấn về giảng dạy kỹ năng mềm và kỹ năng lãnh đạo trong kinh doanh

Read more...