::SEAMEO RETRAC > Dịch vụ::
 


Trao đổi nhân sự


SEAMEO RETRAC luôn hoan nghênh thực tập sinh, giảng viên, cán bộ của các trường, viện, các tổ chức từ khắp nơi trên thế giới đến làm việc và học tập tại Trung tâm, chia sẻ kinh nghiệm và chuyên môn với nhân viên trung tâm SEAMEO RETRAC cũng như các chuyên gia giáo dục tại Việt Nam, củng cố tinh thần quốc tế, và làm phong phú thêm nội dung giảng dạy và học tập tại Trung tâm.

Đổi lại, thực tập sinh và giảng viên được học tập và làm việc trong một môi trường tốt, được học hỏi về ngôn ngữ, con người và văn hóa Việt Nam thông qua các sự kiện văn hóa, các chuyến tham quan du lịch và nghệ thuật ẩm thực độc đáo.

Ngoài việc chào đón thực tập sinh và giảng viên từ nước ngoài, trung tâm SEAMEO RETRAC cũng khuyến khích đội ngũ nhân viên của mình tham gia vào các chương trình trao đổi với các tổ chức giáo dục trên thế giới, nhằm giúp nhân viên làm quen với môi trường làm việc quốc tế, có cơ hội học hỏi cách sinh sống, học tập và làm việc tự tin và độc lập ở nước ngoài. Điều này cũng giúp tăng cường đoàn kết và hợp tác với các tổ chức đối tác của Trung tâm, mở đường cho việc chuẩn hóa các hoạt động và thực tiễn, đa dạng hoá các hoạt động đào tạo, và mở rộng quan hệ hợp tác và đối tác trong tương lai.