::SEAMEO RETRAC > Bản tin::
 


Khóa Tập huấn về Ứng dụng Công nghệ Thông tin (CNTT) trong Giảng dạy sáng tạo thông qua Thiết kế trò chơi


Nhằm mục tiêu trang bị cho đội cán bộ quản lý, và giảng viên của các trường đại học, cao đẳng tại Việt Nam những kiến thức, kỹ năng liên quan đến ứng dụng có hiệu quả những công cụ CNTT trong giảng dạy, từ ngày 25 đến ngày 26 tháng 1 năm 2018, Trung tâm SEAMEO RETRAC đã tổ chức khóa tập huấn kéo dài trong hai ngày về “Ứng dụng CNTT trong Giảng dạy sáng tạo thông qua Thiết kế trò chơi” tại Trung tâm.

 Tham gia khóa học là 21 cán bộ quản lý và giảng viên đến từ các trường đại học và cao đẳng tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Bên cạnh việc trang bị kiến thức, kỹ năng liên quan đến chủ đề, khóa học 2 ngày này cũng tạo cơ hội cho học viên trao đổi kinh nghiệm và thông tin có liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin tại trường của mình nhằm mục tiêu hỗ trợ tăng cường chất lượng công việc cũng như giảng dạy của học viên tại nơi công tác.