::SEAMEO RETRAC > Upcoming Events::
 


Chia sẻ kinh nghiệm: Dạy kỹ năng Đọc trong IELTS, 28/3/2017


Buổi chia sẻ kinh nghiệm nhấn mạnh những điểm cần lưu ý khi dạy kỹ năng IELTS đọc hiểu. Đây cũng là dịp trao đổi và đề nghị cách giải quyết đối với những vấn đề giáo viên gặp phải trong khi dạy kỹ năng này.