::SEAMEO RETRAC > Upcoming Events::
 


Tập huấn Giảng dạy kĩ năng mềm, 19-22/3/2018


Trung tâm SEAMEO RETRAC sẽ tiến hành thực hiện khóa huấn luyện về giảng dạy kĩ năng mềm  từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 3 năm 2018 dành cho giảng viên, cán bộ Đoàn, Hội Sinh viên tại các trường cao đẳng, đại học tại TPHCM và các tỉnh lân cận.