::SEAMEO RETRAC::
 

Cơ quan thuộc ngành
  Cơ quan Bộ
1. Văn Phòng Bộ http://www.moet.gov.vn; www.edu.net.vn
2. Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp http://gdcn.moet.gov.vn
3. Vụ Kế hoạch - Tài chính http://thietbi.moet.gov.vn
4. Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục http://nhagiao.moet.gov.vn
  Đơn vị trực thuộc khác
1. Trung tâm Hợp tác Chuyên gia và Kỹ thuật với nước ngoài http://www.cepece.edu.vn
  Các Sở Giáo dục và Đào tạo
1. Sở TP. Hồ Chí Minh http://www.hcm.edu.vn/
2. Sở Kontum http://www.kontum.edu.vn
3. Sở Quảng Bình http://www.quangbinh.edu.vn/
4. Sở Hà Nội http://hanoi.edu.vn
5. Sở Lào Cai http://laocai.gov.vn
6. Sở Nam Định http://www.namdinh.edu.net
7. Sở Ninh Bình http://ninhbinh.edu.vn
8. Sở Phú Thọ http://phutho.edu.vn
9. Sở Thái Bình http://www.thaibinh.edu.vn
10. Sở Tuyên Quang http://www.tuyenquang.edu.vn
11. Sở Bắc Giang http://www.bacgiang.edu.vn
12. Sở Đak Lak http://www.daklak.edu.vn
13. Sở Đồng Nai http://cms.dongnai.edu.vn/
Website các trường
  Các trường
1. Đại học Quang Trung http://www.quangtrung.edu.vn
2. Trường ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu http://www.bvu.edu.vn
3. Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn http://www.siu.edu.vn
4. Trường ĐH Phan Thiết http://www.upt.edu.vn/
5. ĐH Tài chính Ngân hàng Hà Nội http://fbu.edu.vn
6. Đại học Quốc tế Miền Đông http://www.eiu.edu.vn
7. Trường ĐH Nguyễn Tất Thành http://www.ntt.edu.vn/
8. Trường CĐ Thương mại và Du lịch http://www.cdtmdl.edu.vn
9. Trường TH Thuỷ Sản 4 http://www.fc4.edu.vn/
10. Hệ TC trong Trường CĐ Phát Thanh Truyền hình 1 http://cdptth1.vov.vn
11. Trường TH/CĐCĐ Quảng Ngãi http://www.ccqng.edu.vn
12. Trường Đại học Bách khoa Hà nội http://www.hut.edu.vn
13. Trường HV Công nghệ Bưu chính Viễn Thông HN http://www.ptit.edu.vn
14. Trường HV Công nghệ Bưu chính Viễn Thông TP. HCM http://www.ptit.edu.vn
15. Trường CĐ BC QT Kinh Doanh http://www.cba.edu.vn/
16. Trường CĐ Kỹ Thuật Mỏ http://caodangmo.edu.vn/
17. Trường CĐ Sư Phạm Quảng Trị http://www.qtttc.edu.vn/
18. Trường CĐ Sư Phạm Tây Ninh http://cdsptayninh.edu.vn
19. Trường CĐ DL KT KT Bình Dương http://www.ktkt.edu.vn
20. Trường CĐ Sư Phạm Đồng Nai http://www.cdspdongnai.edu.vn/
21. Trường CĐ Sư Phạm Kiên Giang http://www.cdspkg.edu.vn
22. Trường CĐ Công Nghiệp 4 http://www.incoll4.edu.vn
23. Trường CĐSP Kỹ Thuật Nam Định http://www.spkt2.net
24. Trường CĐ Lương Thực TP http://www.cfi.edu.vn
25. Trường CĐSP Trung ương - Nha Trang http://www.sptwnt.edu.vn
26. Trường CĐ Thể Dục TT Đà Nẵng http://www.dncopeas.edu.vn
27. Trường CĐ TC Kế toán 4 http://www.tckt4.edu.vn
28. Trường CĐ Kỹ Thuật Y tế Hải Dương http://www.tktyt1haiduong.edu.vn
29. Trường CĐ Cộng đồng Quảng Ngãi http://www.ccqng.edu.vn
30. Trường ĐH DL Bình Dương http://www.bdu.edu.vn
31. Trường ĐH DL Phương Đông http://www.daihocphuongdong.edu.vn
32. Trường ĐH DL Đông Đô http://www.dongdo.edu.vn
33. Trường ĐH DL Duy Tân http://www.dtu.edu.vn
34. Trường ĐH DL Hồng Bàng http://www.hongbang-uni.edu.vn
35. Trường ĐH DL Hải Phòng http://www.hpu.edu.vn
36. Trường ĐH Tài chính - Marketing http://www.vnmu.edu.vn/
37. Viện ĐH Mở Hà Nội http://hou.edu.vn
38. Trường ĐH DL Kỹ Thuật Công Nghệ http://www.hutech.edu.vn
39. Trường ĐH DL Ngoại Ngữ Tin Học http://www.huflit.vnn.vn
40. Trường ĐH Bán CôngTôn Đức Thắng http://www.tut.edu.vn
41. Trường ĐH DL QL Kinh Doanh HN http://www.hubm.edu.vn
42. Trường ĐH DL Công nghệ Sài Gòn http://www.saigon-unu.edu.vn
43. Trường ĐH DL Thăng Long http://www.thanglong.edu.vn
44. Trường ĐH Dân Lập Văn Lang http://www.dhdlvanlang.edu.vn
45. Trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân http://www.neu.edu.vn
46. Trường ĐH Giao thông vận tải (Cơ sở II - phía Nam) http://www.uct.edu.vn
47. Trường ĐH Hồng Đức http://www.hdu.edu.vn
48. Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh http://www.incoll4.edu.vn
49. Trường ĐH Kiến Trúc Hà Nội http://www.hau.edu.vn
50. Trường ĐH Giao thông vận tải (cơ sở phía Bắc) http://www.uct.edu.vn
51. Trường ĐH Giao thông vận tải TP Hồ Chí minh http://www.hcmutrans.edu.vn
52. Trường ĐH Mở BC TP Hồ Chí Minh http://www.ou.edu.vn
53. Trường ĐH Mỏ Địa Chất http://www.humg.edu.vn
54. Trường ĐH Ngoại Ngữ Hà Nội http://www.hufs.edu.vn
55. Trường ĐH Ngoại Thương Hà Nội http://www.ftu.edu.vn
56. Trường ĐH Nông Nghiệp 1 http://www.hau1.edu.vn
57. Trường Học Viện Quan Hệ Quốc Tế http://www.IIR.edu.vn
58. Trường Học Viện Tài Chính http://www.hvtc.edu.vn/
59. Trường ĐH Luật TP HCM http://www.hcmulaw.edu.vn
60. Trường Đại học Nông Lâm TP HCM http://www.hcmuaf.edu.vn
61. Trường ĐH Kinh tế TP HCM http://www.ueh.edu.vn
62. Trường Học Viện Ngân Hàng http://www.hvnh.edu.vn
63. Trường ĐH Sư phạm Kỹ Thuật Tp HCM http://www.hcmute.edu.vn
64. Trường ĐH Cần Thơ http://www.ctu.edu.vn
65. Trường Đại Học TDTT 2 http://www.upes2.edu.vn
66. Phân Viện Báo chí - Tuyên truyền http://www.ajc.edu.vn
67. Trường ĐH Hải Phòng http://www.dhhp.edu.vn
68. Trường ĐH Sư phạm Hà Nội http://www.dhsphn.edu.vn
69. Trường ĐH Sư Phạm Vinh http://www.vinhuni.edu.vn
70. Trường ĐH Sư Phạm TP HCM http://hcmup.edu.vn
71. Trường ĐH Thể dục Thể thao I http://www.dhtdtt1.edu.vn
72. Trường ĐH Thuỷ Lợi Hà Nội http://www.wru.edu.vn/
73. Trường ĐH Thuỷ Lợi CS2 http://www.wru.edu.vn/
74. Trường ĐH An Giang http://www.agu.edu.vn
75. Trường ĐH Y Tế Công Cộng http://www.hsph.edu.vn
76. Trường ĐH Thương Mại http://www.vcu.edu.vn
77. Trường ĐH Thuỷ Sản Nha Trang http://www.dhts.edu.vn
78. Trường ĐH Tây Bắc http://www.taybacuniversity.edu.vn/
79. Trường ĐH Văn Hoá Hà Nội http://www.huc.edu.vn
80. Trường ĐH Xây Dựng Hà Nội http://www.dhxd.edu.vn
81. Trường ĐH Y Thái Bình http://www.tbmc.edu.vn
82. Trường ĐH Y Dược TP HCM http://www.yds.edu.vn
83. Trường ĐH Y Hà Nội http://www.hmu.edu.vn
84. Trường TH/CĐ Kỹ thuật y tế 1 http://WWW.TKTYT1HAIDUONG.EDU.VN
85. Trường ĐH Hàng Hải http://www.vimaru.edu.vn
  Đại học Quốc gia Hà nội
86. ĐH Kinh Tế (QGHN) http://www.ueb.edu.vn
87. Trường ĐH Ngoại Ngữ (QGHN) http://www.cfl.vnu.edu.vn
88. Trường Trường Đại học Công Nghệ (QGHN) http://www.fotech.vnu.edu.vn
89. Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (QGHN) http://www.hus.edu.vn
90. Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (QGHN) http://www.ussh.edu.vn
  Đại học Thái Nguyên
91. Khoa Công nghệ Thông tin (ĐH TNguyên) http://www.ictu.edu.vn
92. Trường ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh (ĐH TNguyên) http://www.tnu.edu.vn/
93. Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp (ĐH TNguyên) http://www.dhktcn.edu.vn
94. Trường ĐH Nông Lâm (ĐH TNguyên) http://www.tnu.edu.vn/
95. Trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên http://www.tnu.edu.vn/
96. Trường ĐH Y Khoa Thái Nguyên http://www.tnu.edu.vn/
97. Khoa Khoa học Tự nhiên (ĐH TNguyên) http://www.tnu.edu.vn/
  Đại học Đà Nẵng
106. Trường ĐH Ngoại Ngữ Đà nẵng http://www.ud.edu.vn/Default.asp?Page=5
107. Trường ĐH Bách Khoa Đà Nẵng http://www.dut.edu.vn/
108. Trường ĐH Kinh Tế Đà Nẵng http://www.ued.edu.vn
109. Trường ĐH Sư Phạm Đà Nẵng http://www.ud.edu.vn/Default.asp?Page=8
  Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh
110. Trường ĐH Bách khoa TP HCM http://www.hcmut.edu.vn
111. Trường Khoa Kinh tế (ĐHQG TP HCM) http://www.ecovnuhcm.edu.vn/khoakinhte/vie/
112. Trường ĐH Quốc Tế (ĐH QG Tp HCM) http://www.vnu.edu.vn/
113. Trường ĐH KH Tự Nhiên TP HCM http://www.hcmuns.edu.vn
114. Trường ĐH KHXH Và Nhân Văn TP HCM http://www.hcmussh.edu.vn

Latest news