::SEAMEO RETRAC::
 


Sự kiện sắp diễn ra

Quản lý giáo dục

SEAMEO RETRAC

Anh văn SEAMEO

Tư vấn du học

Thư viện

Tầm nhìn

SEAMEO RETRAC phấn đấu trở thành trung tâm chất lượng cao về giáo dục trong và ngoài khu vực Đông Nam Á.

Sứ mệnh

Hỗ trợ các quốc gia thành viên SEAMEO xác định và giải quyết các vấn đề liên quan đến giáo dục.

Thư viện ảnh

Tập huấn bồi dưỡng giám khảo tiếng Anh
Phiên họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) lần thứ 15 của Trung tâm SEAMEO RETRAC
Hội nghị quốc tế “Học tiếng Anh: Tập trung vào mục đích sử dụng”
Hội thảo quốc tế “Đáp ứng yêu cầu về lãnh đạo và quản lý giáo dục đại học trong thế kỷ 21”
Du Học Hè
Chi tiết...

Thư ngỏ

Ban Giám đốc Trung tâm Đào tạo Khu vực của SEAMEO tại Việt Nam gửi đến quý vị lời chào trân trọng!

Việt Nam được Hội đồng SEAMEO công nhận là thành viên chính thức ngày 10/2/1992, và là nước đón nhận Trung tâm đào tạo khu vực của SEAMEO tại TP. Hồ Chí Minh (SEAMEO RETRAC). SEAMEO RETRAC đi vào hoạt động từ tháng 10/1996. Hồi tưởng lại, Trung tâm đã trải qua những khó khăn, những bài học, và cũng đạt được những thành công. Đến nay, Trung tâm đã phát triển thành một trung tâm khu vực đúng nghĩa với đầy đủ trách nhiệm, xen lẫn cơ may cũng như thử thách trong bối cảnh toàn cầu hóa và quốc tế hóa.

Chi tiết...

 Tin tức mới

 

Chi tiết...

Video clips

SEAMEO RETRAC

Bản tin cập nhật

Trung tâm SEAMEO

Các cơ quan Giáo dục